Veibommer og personvern

bitjungle (CC BY-SA)

For å finansiere nye veier i Grenland, har det blitt satt opp 13 såkalte "innkrevingspunkter". Til nå har debatten i stor grad dreiet seg om kostnadene for hver enkelt av oss, men ingenting om hvordan bommene griper inn i privatlivet vårt. Disse "innkrevingspunktene" registrerer hvor du er, og når du passerte punktet. På en liten kjøretur i Grenlandsområdet vil du passere flere punkter, og det er en ganske grei jobb for de som har tilgang til dataene å kartlegge hvor du kjører.

Den 16. februar 2017 skrev Ove Mellingen en leder-artikken i TA, hvor han løfter frem dette personvernproblemet. Mellingen skriver blant annet:

Jeg har tidligere sett «mappa» til en gammelkommunist her i fjorden. Der sto det detaljert hva Jan og fruen hadde gjort, hvor de hadde vært, hvem de hilste på, drakk kaffe med og at de vinket da russiske venner tok farvel på Vallermyrene. Nå er det bare å sjekke bomregningen.*