Mine regler for god bruk av interaktiv tavle

Her er to lister over hva man bør gjøre og hva man ikke bør gjøre når man bruker en interaktiv tavle i undervisninga. Listene er delvis basert på egen erfaring, og delvis bygger den på artikler og rapporter som jeg har lest.

Jeg ser på listene nedenfor som et slags ideal (jeg klarer ikke å etterleve alle reglene 100% ennå), og de representerer det jeg tror er den optimale bruken av interaktive tavler. Akkurat her og nå… Etter hvert som jeg får mer erfaring med dette verktøyet, kan det godt hende at jeg må revidere listene.

Den viktigste inspirasjonskilden til disse to listene er rapporten Enabling enhanced mathematics teaching with interactive whiteboards [Miller, Glover & Averis, 2008].

Du skal ikke:

 • …la den interaktive tavla være et supplement i de undervisningsmetodene du allerede bruker.
 • …tro at den interaktive tavla i seg selv gjør undervisninga bedre.
 • …bruke den interaktive tavla som en vanlig tavle.
 • …forberede leksjoner med en lineær presentasjonsform.
 • …la bruken av tavla være forbeholdt deg som er lærer.

Du skal:

 • …la den interaktive tavla være et utgangspunkt for helt nye pedagogiske metoder.
 • …forberede tavler som er fargerike, interessante og inspirerende.
 • …la elevene bruke tavla.
 • …bruke flere ulike medier på tavla (lyd, bilde, film, animasjoner).
 • …forberede deg på flere mulige utfall av undervisninga, la elevene få mulighet til å styre timene.
 • …bruke «virtuelle» konkretiseringsmidler på tavla, men supplere med «ekte» konkretiseringsmidler når det er mulig.