Kreativ IKT-bruk i yrkesfaga

Norge er ett av de landa i verden som bruker mest penger på skole, men sånn føles det ikke alltid når man jobber i skolen. Tvert imot oppleves pengemangelen ofte som et problem, men av og til kan dette problemet snus til en fordel.

VAX

Høsten 2007 fikk jeg jobb som lærer på avdeling for teknikk og industriell produksjon på en videregående skole i Skien. Et av faga jeg skulle undervise i var kjemiprosessfag på Vg1-nivå.

Det fantes ikke noe ferdig undervisningsopplegg for dette faget, og heller ingen bøker som jeg syntes passet for dette nivået. Dessuten er faget forholdsvis utstyrskrevende, helst bør man ha én eller flere små prosessrigger som elevene kan trene seg på. Slike rigger er kostbare i anskaffelse, og krever kontinuerlig vedlikehold.

Alternativet til å trene på fysisk utstyr er å kjøre en ren teoribasert undervisning. Det er ikke særlig heldig for elever på yrkesfag, de har ofte søkt seg dit fordi de lærer bedre av praktisk arbeid enn av teoriundervisning. Antakelig er det heller ikke særlig lurt å kjøre undervisningen på denne måten, om man ønsker å vekke interesse for faget.

Dermed måtte jeg se meg om etter en tredje løsning. I min tidligere yrkeskarriere har jeg jobbet en del med simulatorer, og jeg innså raskt at dette var løsninga på problemet jeg sto overfor her.

Siden jeg ikke hadde noen penger, var det uaktuelt å kjøpe kommersielle simulatorer. Derfor måtte jeg finne egnet fri/gratis programvare, og det tok litt tid. Internett har mye bra å by på, men det ligger skjult i en enorm mengde av søppel.

I dag har jeg en liten samling med programvare som er ganske bra, men jeg er på kontinuerlig jakt etter nye ting. I tillegg har jeg skrevet en lærebok som jeg synes gir en passende introduksjon til faget for 16-åringer. Boka er utgitt på en Creative Commons lisens, både den og en lenkesamling til interessant programvare finner du på bokas nettsted.

Når jeg nå har undervist i dette faget i snart to år, innser jeg at det som i utgangspunktet var et problem har blitt snudd til en fordel. Jeg kan gi elevene langt mer avanserte og varierte øvinger i simulatorer enn hva jeg kunne ha gjort i en fysisk rigg, og det gir elevene en helt annen mulighet for innsikt i prosessteknologi. Dessuten får elevene masse verdifull IKT-trening på kjøpet, og det går lang utover surfing på nettet eller rapportskriving i et tekstbehandlingsprogram.