Klasseledelse i teknologirike omgivelser

Faksimile av veileder fra IKT-senteret

I 2013 bidro jeg med en tekst som ble publisert i veilederen «Klasseledelse i teknologirike omgivelser» fra IKT-senteret. Teksten måtte gjøres ganske kort for å få plass i veilederen, og i tillegg var vi noe uheldig med den siste korrekturlesingen. Resultatet ble en artikkel som kan virke noe usammenhengende, og derfor publiserer jeg nå mitt opprinnelige tekstforslag i sin helhet her.

Skolenes digitale læringsplattformer har mye uutnyttet potensiale. Jeg er en svært aktiv bruker av prøveverktøyet, både til underveis- og sluttvurdering. Prøveverktøyet har blitt en viktig del av mitt arbeid for å få til god klasseledelse i et klasserom med høy teknologitetthet.

elev med pc og nettbrett

Gjennom skoleåret kjører jeg korte tester med automatisk retting etter hver eneste undervisningsøkt. Både jeg og elevene føler at vi har et stort utbytte av dette. For min egen del gir det meg veldig god oversikt over elevenes progresjon, og for elevene fungerer de hyppige testene som tydelige, kortsiktige mål. Dette er igjen med på å gi relevans til det som skjer i undervisninga.

Elevenes opplevde relevans i forhold til arbeidet på datamaskinene er en viktig brikke i utøvelsen av klasseledelse. Elevene sitter med et fantatisk redskap for læring mellom hendene, men også en fabelaktig mulighet til adspredelse og underholdning. Om arbeidet på datamaskinene ikke oppleves som relevant, er veien til venners Facebook-status eller artige videoer på YouTube kort.

Undervisningsøktene mine følger som oftest en ganske fastlagt og lett gjenkjennelig struktur for elevene. Øktene er på to eller tre skoletimer, og jeg starter med litt «tavleundervisning». Dette er en kort introduksjon til temaet for økta, og et faglig foredrag hvor jeg gjerne innbyr til litt diskusjon. I denne delen av undervisningsøkta får elevene ikke bruke datamaskiner. Introduksjonen og det faglige foredraget tar ca. 10-15 minutter.

Etter introduksjonsdelen får elevene jobbe forholdsvis fritt. De får en oppgave som må løses ved hjelp av datamaskin og internett, og de får i oppdrag å lese noen sider i boka jeg bruker i faget. Boka ligger på nett, så de må bruke datamaskinene til dette også. Av og til har jeg også funnet frem til faglige videoer som de også skal se (på YouTube). Elevene velger selv hvordan og i hvilken rekkefølge ting skal skje i denne delen av økta, jeg vandrer rundt i klasserommet og veileder.

eksempel på oppgave

De siste fem minuttene av undervisningsøkta er satt av til testen hvor jeg bruker prøveverktøyet i læringsplattformen. Her er det kortsiktige og tydelige målet for elevene. De som ikke har gjort det de skulle i løpet av undervisningsøkta vil lett falle gjennom her. Det er dog sjelden at dette er tilfellet, tvert imot opplever jeg at de fleste gjør sitt beste. Noen glipper underveis i økta er helt ok, mange klarer å ta seg inn på egen hånd og resten klarer det når jeg påpeker glippen.

Elevene får ikke karakterer på disse hyppige testene, de er kun ment for at elevene og jeg skal få en pekepinn på hva de får til og hva de må jobbe mer med. Selv om resultatet fra testene ikke betyr noe for karakteren i faget, opplever jeg at elevene tar dem veldig alvorlig. De konkurrerer med seg selv og hverandre, og er opptatt av å prestere bra.

En kunne kanskje tenke seg at dette testregimet kunne la seg gjennomføre med blyant og papir, men jeg tror ikke det er mulig. For det første ville rettebyrden min vært helt uoverkommelig. Jeg kjører vanligvis 60 elever parallelt gjennom dette kurset. Men det er et annet moment som er minst like viktig, og som retter seg direkte mot elevenes læring: umiddelbar tilbakemelding!

Jeg bruker kun flervalgsoppgaver til disse testene, og de rettes automatisk av prøveverktøyet i læringsplattformen. Dette gjør at eleven får resultatet fra testen umiddelbart etter at de har levert. Dette er kjent stoff fra operant betinging: det må være kort avstand (i tid) mellom den faglige prestasjonen og belønningen (testresultatet) for at læring skal skje.

I videoen nedenfor har jeg filmet noen av elevene mine mens de tar en av disse korte testene. Se spesielt på eleven som sitter i midten. I starten av filmen går han gjennom svarene sine, og så trykker han på «Levere»-knappen. Deretter ruller han seg nederst på siden for å se på resultatet. Legg merke til den følelsesmessige responsen etter å ha levert et godt faglig arbeid. Her skjer det læring!

Teknisk sett er ikke opplegget jeg beskriver her så veldig vanskelig for læreren, selv om prøveverktøyet i læringsplattformen krever noe trening og jevnlig bruk for å vedlikeholde den tekniske kunnskapen. Det vanskeligste med opplegget er å lage gode flervalgsoppgaver. Det er lett å lage «billige» oppgaver som bare tester enkel faktakunnskap, eller å bruke «tøysesvar» som svaralternativer.

Siden kvaliteten på oppgavene er kritisk, har jeg investert en del tid i å produsere gode oppgaver som jeg mener at tester elevens forståelse av fagstoffet og hvor det er vanskelig å gjette seg til et svar. Etter tre år med dette opplegget har jeg nå bygget opp en god spørsmålsbank (samling av oppgaver) hvor jeg kan velge i mange oppgaver til hver undervisningsøkt. Det vil være en stor fordel om flere lærere kan gå sammen om å produsere en slik spørsmålsbank.

Jeg gjennomfører jevnlig anonyme undersøkelser for å få vite mer om hva elevene synes om undervisninga mi. Her er noen sitater fra elevene:

- Minitestene gjør at vi faktisk må følge med i timene for å lære noe.
- Jeg ønske at vi fortsette med dette her. Kan si at jeg lære bedre sånn.
- Syntes dette opplegget du har på gang er nytt og genialt, aldri vært borti sånn måte å få stoff inn på.
- Jeg likte miniprøvene mye bedre en penn og papir.
- Kjempebra opplegg. Liker å ha minitester hver uke, for da kan du teste deg i det du har lært den uka.
- Syns at det er kjempegreit å ha de miniprøvene hver uke, da husker jeg bedre når det kommer en større prøve.
- Mange tester gjør at vi lærer faget, sånn at det faktisk sitter i etterkant.

I tillegg til disse kvalitative tilbakemeldingene, har jeg også noen spørsmål til elevene som gir kvantitative svar. Her er et samlet resultat fra to ulike årskull:

Om ukentlige digitale tester

Opplegget har gjort at jeg har lært fagstoffet bedre

opplegget-har-gjort-at-jeg-har-lart-fagstoffet-bedre