Slik designer du læringsaktiviteter med PhET-simulatorer

Jeg har stor sans for bruk av simulatorer i undervisninga generelt, og PhET-simuleringene spesielt. Det fine med PhET er at de kjører forskningsprosjekter parallelt med utvikling av simulatorer og oppgaver, og bruker forskningsresultatene for å kontinuerlig forbedre simuleringer og metoder. Nå har PhET laget en film om hvordan du designer gode læringsaktiviteter med PhET-simulatorer, og jeg har laget et norsk sammendrag.

1. Definer kompetansemål og læringsmål

Første steg i utviklingen av en læringsaktivitet er å identifisere de kompetansemålene fra læreplanen som du ønsker å utvikle et undervisningsopplegg til. Finn fram til en PhET-simulering som kan hjelpe deg i å undervise i det aktuelle kompetansemålet. Husk at de fleste PhET-simuleringene er veldig åpne og fleksible, og at du kan tilpasse mye til ditt behov bare ved å justere på oppgaven du lager.

2. Utnytt funksjonalitetene i simuleringen

PhET-simuleringene er veldig interaktive, og gir elevene mulighet til å utforske fenomener på måter som ikke er mulig i den virkelige verden. Når du lager oppgaver bør du utnytte disse mulighetene.

3. Hold arbeidsarket kort og enkelt

Lag et arbeidsark for læringsaktiviteten. Bruk få ord, klart språk og åpne spørsmål.

4. Begynn med utforsking og lek

La elevene starte aktiviteten med å få lov til å leke og utforske simuleringen, uten noen klar oppgave. Dette hjelper dem med å gjøre seg kjent med simuleringen, og gjør at de begynner å formulere sine egne spørsmål. I tillegg vil de føle et eierskap til oppgaven og sin egen læring.

5. Unngå instruksjon

Direkte instruksjoner til hvordan elevene skal bruke simuleringene er ofte unødvendig, og kan være uheldig. Det er bedre å gi dem utfordrende oppgaver som skal løses ved hjelp av simuleringen, og la dem finne ut av bruken selv.

6. Bruk åpne spørsmål og utfordringer

Åpne spørsmål gir elevene muligheten til å utforske, og til å diskutere idéer med andre. En måte å gjøre dette på, er å be elevene om å utforme sine egne eksperimenter for å løse et bestemt problem.

7. Gi støtte til elevenes læring med tabeller

Bruk tabeller for å gi elevene hjelp til å strukturere informasjonen de samler inn.

8. Bryt opp aktiviteten i mindre biter

Del opp i naturlige emner, og gi tid til diskusjoner og konstruksjon av forståelse.

9. Avslutt med en oppsummering

Gi elevene mulighet til å reflektere over hva de har lært. Trekk fram læringsmålene som var satt for aktiviteten. Gi elevene mulighet til å vurdere sin egen mestring av oppgaven.