Data er den nye olja

geralt - lisens CC0

Mange smarte folk har kommet til at data er den nye olja. Jeg har laga en oversikt over hvilke selskap som ble regna som de mest verdifulle for ti år siden, og hvilke selskap som er de mest verdifulle i dag. De smarte folka ser ut til å ha rett.

Som mål på hvilke selskap som regnes som de mest verdifulle i verden, har jeg brukt "market capitalization". Som datagrunnlag for oversikten min, har jeg brukt tall fra desember 2007 og desember 2017.

Oversikten viser at oljeselskapa hadde makta i 2007, men i dag er det ingen igjen av dem på topp 10-lista. Nå er det IT-selskapa som dominerer lista. På de fem øverste plassene finner du Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon og Facebook. I tillegg er de kinesiske IT-selskapa Alibaba og Tencent inne på lista.

De mest verdifulle selskapene i 2007 og 2017