om bitjungle

Hvem er det?

Postkasse

Rune Mathisen jobber som realfagslærer og yrkesfaglærer i videregående skole. Han har fagbrev som prosessoperatør, en mastergrad i prosessteknikk og en praktisk-pedagogisk utdanning. Han underviser i matematikk og informasjonsteknologifag på studiespesialiserende utdanningsprogram, og i laboratoriefag og kjemiprosessfag på yrkesfaglig utdanningsprogram.


CV

Utdanning

 • Videregående skole: grunnkurs kjemi-/prosessfag, videregående kurs prosessfag (1984-1986)
 • Fagbrev som prosessoperatør i kjemisk prosessindustri (1986-1988)
 • Eksamener i fysikk, matematikk, norsk, engelsk, historie og samfunnsfag fra studieretning for allmene fag (privatist) (1990-1994)
 • 3-årig kjemiingeniørutdanning ved Høgskolen i Telemark, avdeling for teknologiske fag (1994-1997)
 • Sivilingeniørutdanning ved Høgskolen i Telemark, avdeling for teknologiske fag, institutt for prosessteknikk (1997-1999)
 • Masteroppgave (9 vekttall) med tittelen: On-line NIR analysis in a high density polyethene plant, evaluation of sampling system and optimal calibration strategies. Professor Kim H. Esbensen var veileder (1999).
 • Praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Akershus (2008-2010)
 • Videreutdanning i GeoGebra for lærere i vgs - MAT622 / UiB, 15 studiepoeng) (2016-2017)

Arbeidserfaring

 • Syv års erfaring som prosessoperatør i petrokjemisk industri (1988-1994)
 • Åtte måneders erfaring som kjemiingeniør på laboratorium (1997)
 • Erfaring med lysdesign og lysteknikk på teater/revyer/konserter (Ibsenhuset as) (1989-1994)
 • Undervist i grunnleggende bruk av PC, tekstbehandling og regneark på PC, innføring i bruk av Internett (Folkeuniversitetet, Næringsakademiet og egne kurs) (1996-2000).
 • To års erfaring som IT-veileder (Høgskolen i Telemark) (1997-1999)
 • Jobbet som forsker/utvikler innen Advanced Process Control(APC) og matematisk/statistisk modellering (Borealis AS) (1999-2005).
  • Prosjektleder for implementering av et prosesskontrollsystem (APC)
  • Design og implementering av sanntids beregningsprogram for prosesskontroll
  • Implementering av online kvalitetsanalysesystem basert på nærinfrarød spektroskopi
  • Design og implementering av Web-basert system for datafangst og anvendelse av matematiske modeller
  • Diverse modelleringsoppdrag (multivariat statistisk modellering)
 • IT-leder/utvikler (MUST AS) (2005-2007)
 • Lærer i TIP programfag, matematikk og naturfag på videregående skole (2007-2012)
 • Koordinator for den pedagogiske IKT-satsinga i Telemark fylkeskommune (2010-2014)
 • Fagredaktør/fagansvarlig for NDLA TIP (2012-2014)
 • Teamleder i NDLA (2014-2015)
 • Lærer i matematikk, informasjonsteknologi, kjemiprosessfag og laboratoriefag på videregående skole (2015-…)

Annet