Borealis Petrokjemiske Fagforening har vedtatt å sende ut følgende pressemelding på sitt medlemsmøte i dag 6. mai 1998:

Det er nå i Borealis-konsernet vedtatt viktige beslutninger. Eiersituasjonen er løst etter mer enn 2 år med usikkerhet rund dette. Oppkjøp og integrering av en av våre konkurrenter, PCD er vedtatt gjennomført p.r. 1.7.98 og endelig et stort utbyggingsprosjekt i Abu-Dabi sammen med en av våre nye eiere. Alt dette fører til at Borealis-konsernet vokser til å bli blant de 4 største i verden innenfor vårt produktområde. NOPEF i Borealis er positive til denne utviklinga. Vi ser at skal man være en viktig aktør må man være i forkant og lede an. Borealis’ målsetting er å bli blant de beste i verden.

NOPEF er imidlertid bekymra for utviklingen for anlegga i Bamble. Vi ser at i den stadig økende konkurransen blir det stadig sterkere krav til lønnsomhet. Skal Bambleanlegga oppnå den forventede lønnsomhet må det investeres betydelig i de nærmeste åra. Med store prosjekter i utlandet er vi ikke sikre på om Borealis har hverken evne eller vilje til å investere i Norge. Vi er bekymra for at “det Norske arvesølvet” i Nordsjøen skal danne grunnlag for store industriprosjekter i utlandet på bekostning av utviklingen her hjemme. Dette vil ikke vi sitte stille å se på, men øve påtrykk overfor ledelsen i Borealis lokalt og sentralt i København, Statoil og politiske myndigheter.

Særnorske miljøavgifter er ikke med på å legge forholdene tilrette for fremtidige investeringer i Norge.

Borealis konsernet har igangsatt et storstilt omstillings- og utviklingsprosjekt på alle sine driftsenheter. Dette prosjektet innebærer betydelige bemanningsreduksjoner, men også betydelige investeringer. For anlegga i Bamble betyr dette at bemanningen skal reduseres med ca. 150 årsverk. Forutsetning for dette er omstilling og investeringer. NOPEF-klubben har oversendt et krav til ledelsen i dag om at dersom investeringene utsettes, reduseres eller uteblir, må bedriften redusere målsettingen sin om bemanningsreduksjoner.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com