Internett-kurs

Klubben vil arrangere et Internett-kurs for medlemmene i tidsrommet november 1999 - mars 2000. Kurset vil holdes over 6 undervisningstimer (a 45 min).

KURSET ER GRATIS FOR MEDLEMMER!!!!

Kurs-kompendium

Det er laget et kurs-kompendium spesielt for dette kurset. Kompendiet er fritt tilgjengelig for ALLE, og burde være interessant for den som ikke kan så mye om Internett ennå.

Kompendiet oppdateres av og til, sjekk innom senere for nyere versjoner!

Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese denne fila. Acrobat Reader får du gratis her:

Internett-litteratur

Her finner du noen guider for nybegynnere på Internett, samt noen klassiske Internett-tekster. Alle er (dessverre) på engelsk:

Om kurset

Litt om innholdet i kurset (med forbehold om endringer). Kompendiet (se over) er noe mer omfattende.

==> Del 1 (1*45 min) ============= 10.30 =======
 - Hva er egentlig Internett?
   * Internett, internett og intranett
   * Kort om Internett-tjenestene
 - Internett-historikk
   * ARPA
   * Internett i Norge
 - Teknikken
   * nettverk
   * klienter og tjenere
   * TCP/IP
   * adressering
==> Del 2 (3*45 min) ============= 11.15 =======
 - Internet email
   * innføring i bruk
   * etikk            15 min. pause
 - Web              12.15
   * Hypertekst-konseptet
   * innføring i bruk
   * søke
   * etikk
 - FTP og Usenet         13.00
   * innføring i bruk
   * etikk            30 min. pause
==> Del 3 (2*45 min) ============= 14.15 =======
 - NOPEF's Internett satsing
   * introduksjon til forbundets sider
   * introduksjon til Avd. 14's sider
   * Forbundets IT-politikk
 - Avsluttende diskusjon:
   * hva bør bedriften bruke Internett til?
   * hva bør fagforeninga bruke Internett til?
            Ferdig ca. 16.00

Forutsetninger

Hilsen Rune M.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com