Email til Eldar Myhre og Rolf Utgaard i Kværner

Hei!

På styremøte i klubben fredag 3.9. drøftet vi grunnlaget for den aksjonen dere nå er midt oppe i. Det var samstemmig oppslutning om å utrykke vår sterkeste sympati for aksjonen til verftsindustrien. Dere setter på dagsorden et tema som er fundamentalt, ikke bare for dere i verftsindustrien, men for hele olje- og gass industrien i Norge, såvel onshore som offshore! Det er en viktig demonstrasjon av alvoret dere nå foretar. Tydliggjøring at det som nå skjer faktisk var forutsett av bransjen i lang tid, uten at ansvarlige myndigheter løfta en finger, er viktig. Bortfallet av evne og vilje til å styre i Stortinget og av Regjeringen får meget alvorlige følger. Utviklingen av en hel bransje kan bli katastrofal, vår evne til å bygge og vedlikeholde offshore installasjoner kan forsvinne ut av landet. Ringvirkningene av en investeringstørke i oljeindustrien får alvorlige følger ikke bare for verftsnæringen, men også for annen industriell virksomhet og for oljeselskapene selv.

NOPEF Avd. 14, Borealis Petrokjemiske Fagforening, utrykker med dette full støtte til den politiske demonstrasjonen ansatte i verftsnæringen i dag 6. september 1999, markerer!

Med hilsen
Hallgeir Kjeldal, leder


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com