NOPEF avdeling 14 oppfordrer alle sine medlemmer til å slutte opp om markeringen. Vi mener et så sterkt signal nå er viktig overfor regjeringen. Forslaget om fjerning av feriedagen var dråpen som fikk begret til å renne over. I budsjettforslaget ligger det inne reduksjon av sykepengerettigheter for ansatte på deltid og 20% økning av egenandelene for kronisk syke og gamle. Dette sammen med fjerning av feriedagen får dette budsjettforslaget til å være uspiselig!

Følgende aktiviteter blir ikke omfattet av streiken:

I alle andre avdelinger, inkl. stoppen i PEL vil streiken få effekt. Dette er ikke to timers tidligere fri, så alle som tas ut i streik må enten være på jobben til 16.00 eller delta på markeringen på Brotorvet, Stathelle torsdag kl 14.30 - 15.30.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å møte fram på Brotovet!

LØPESEDDEL:

LO, YS, AF og Norsk lærerlag har sendt ut følgende løpeseddel fredag 9.10.98:

Derfor protesterer arbeidstakerne mot regjeringens forslag om å fjerne en feriedag.

Vi trenger mer - ikke mindre - tid til hverandre

Politisk streik torsdag 15. oktober kl. 14 - 16

Nei til kutt av en feriedag. Vi trenger mer tid til hverandre. Tid til omsorg. Tid til barn og familie. Tid til å leve sammen. Tid til å dyrke de viktige verdier i livet.

Regjeringens budsjettforslag går motsatt vei. Ved å fjerne en feriedag reduseres livskvaliteten for den enkelte. Vi får mindre tid til hverandre, til å være sammen med barn og familie og til å dyrke vennskap. Mindre tid til omsorg for de eldre. Dette er verdier som vi setter høyt og som er viktige for den enkeltes livskvalitet.

Dagens arbeidsliv preges av stadig økende krav til effektivitet og lønnsomhet. Dette øker kravet til, og presset på den enkelte. Mange havner i en tidsklemme og får dårlig samvittighet både ovenfor sin familie og arbeidsplass. I en slik situasjon er det gal medisin å ta bort en feriedag.

Norge er blant de land i Europa som har færrest fridager. Vi krever derfor at Stortinget avviser regjeringens forslag, og oppfordrer til politisk streik med faglige markeringer over hele landet!


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com