Den bransjen vi befinner oss i er svært konkurranseutsatt. Våre resultater svinger i takt med prisene. Vi er prisgitt markedet.

NOPEF tar ansvar!

For å være med i denne utviklingen kreves det mer og mer av hver og en av oss. Nye og utvidede oppgaver er og blir vår utfordring. Krav til omstilling, økt effektivitet og produksjon presser på oss fra alle kanter.

Opp mot kravene stiller vi krav til medbestemmelsesrett, jobbsikkerhet og ordnede lønns- og arbeidsforhold.

For å få gjennomslag trenger vi en sterk fagforening. ``Sammen er vi sterke'' er NOPEFs filosofi og tilbyr medlemsskap til alle grupper. Vi er alle i samme båt og må stå sammen!

Med fagforeninger som kun fremmer særinteresser vil grupper lett settes opp mot hverandre. Hvis det skjer, får vi ikke trygghet hverken for arbeidsplassene eller for ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

NOPEF organiserer mer enn 300 ansatte og representerer alle yrkesgrupper i alle avdelingene. Dette gir styrke. Bli med oss, og vi blir enda sterkere. Da er du med i en fagforening som er pådriver i kampen for trygghet og gode vilkår for alle ansatte i Borealis.

Bli med i fellesskapet!

Rønningen 1997-06-24


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com