Det var 57 medlemmer tilstede p� m�te.

Resultatet fra forhandlingene p� nytt l�nnssystem med bedriften, ble lagt frem p� medlemsm�te.

Det var ulike syn p� hvorvidt Nopef skal v�re med p� � innf�re et nytt system for avl�nning, eller om vi skal beholde det gamle.

Det kom opp forslag p� � utsette avstemmingen til midten av januar, men dette forslaget falt mot 7 stemmer.

Avstemmingen av fremforhandlet resultat ble foretatt, resultatet ble 48 stemmer for nytt bel�nningssystem, og 9 imot.

Her f�lger protokollene for nytt system.

Protokoller fjernet, kun intern distribusjon. Se ogs� s�ravtalen for info.

Hilsen Jan Arne


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com