Nytt lønnssystem

Hallgeir og Helge Kjørholt orienterte om den tidlige fasen av et nytt lønns-system. Disse to sitter i NOPEFs arbeidsgruppe for et nytt lønns-system.

Hvorfor et nytt lønns-system?

Det nye lønns-sytemet vil få 7 rollenivåer med 1 som det laveste og 7 som det høyeste nivået.

Man arbeider med en modell hvor de laveste nivåene har en mest mulig forutsigbar/tariffert løp med rom for noe personlig tillegg på toppen, og de høyeste nivåene vil få mer karakter av personlig avlønning.

Medlemmene oppfordres til å diskutere kriterier og komme med innspill til arbeidsgruppa.

Rollebeskrivelse-prosessen

EL/AUT. er ferdig med sine rollebeskrivelser. Drift er i gang. Kompetansesenterne + MH + MA skal i gang i løpet av 99 og være ferdig i begynnelsen av år 2000.

Valg til Bedriftsforsamlingen + bedriftsutvalget

Det er valg i mai.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com