Her kjem eit kort ukeaktuelt.

Det er framleis MATT som er den tunge saka. Informasjonen om den nye organisasjonen utsett igjen. No kjem informasjonen tidlegast tirsdag 13. mai. Det er ogs� mogleg at det dr�yer til slutten av m�naden. Vi har protestert sterkt p� dette. Det er p� h�g tid at dei tilsette i R&D f�r beskjed, men dette er bestemt av konsernet.

Eg har elles nemnt forhandlingane om l�nssystem p� onsdag. Vi fekk der gjennomslag for at ved l�nsoppgjeret i �r skal det ikkje vere individuelle tillegg i l�nsgruppe A og B.

Det er for tida ledige stillingar i Statoil. (Sj� p� Borena). Det er framleis den enkelte som s�ker direkte til Statoil, men personal vil gjerne vete kven som har s�kt. Grunnen til dette er at dei d� kan kontakte Statoil direkte for � be dei ta tilsette fr� R�nningen.

Ha ei god helg!

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com