S� er det plutseleg fredag igjen. Det har vore nok ei kort veke for dagtidstilsette.

I g�r var det 1. mai. Eg gjekk under parola "Tenn en ny flamme for Grenland" b�de i Langesund og i Skien. Der var det ikkje mange NOPEF-medlemmar fr� Borealis � sj� i toga. Takk til dei f� som stilte opp! Eg m� vedg� at eg er skuffa over at s� f� gjekk under parola v�r. Som eg har sagt er vi avhengig av � halde presset oppe for � f� gassr�r til distriktet. Som dykk sikkert har f�tt med dykk i media var det mange under parola som st�tta arbeidarane p� PP. Eg h�per at vi ikkje m� kome i same situasjonen som dei p� PP f�r medlemmane g�r i tog 1. mai. D� er det nemleg for seint!

MATT er no inne i sluttprosessen og det g�r mykje tid til dette. Vi vil jobbe hardt for � f� til gode l�ysingar for dei det ikkje er plass til i den nye organisasjonen.

Eg s�g til mi overrasking at vi i den nye kantina skal betale for mj�lk, juice og br�d. Dette har eg protestert p�. Eg har oppfatta det slik at praksisen med gratis mj�lk, juice og br�d skulle halde fram. I alle fall skulle prisen i den nye kantina vere om lag som f�r. Det hjelper lite at prisen p� p�legget ikkje stig mykje n�r vi m� betale for mj�lk, juice og br�d i tillegg.

God helg!

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com