Som dykk kanskje høyrde på radioen i dag vert det arrangert eit fakkeltog for Grenlad si framtid 20.02.03 kl. 1800 i samband med besøket til Energi og miljøkomiteen. Slik det ligg an no risikerer vi at det ikkje vert gass til Grenland, med dei konsekvensane det vil få. Det må politiske føringar og statleg medverkning til til dersom Statoil og Hydro skal føre gass i land i Norge.

Leinga i NOPEF avd. 14 har i fleire år jobba for å få råstoff til Bamble. Dette klarer vi ikkje åleine. No må medlemmane stille opp for framtida på Rønningen og i Grenland. Dette gjeld nemleg ikkje bere NOPEF, det gjeld alle som bor i Grenland. Ta difor med deg familie og vener i fakkeltoget! Send E-post til alle du kjenner!

Dette var bere ein kort info. Meir kjem seinare.

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com