Spenningen var til å ta og føle på i Plenum tirsdag 21.1. ved informasjonsmøtet om MATT prosjektet. Vi konstaterer at Rønningen må ta sin del av nedbemanningen, og for hvert enkeltmenneske som blir berørt av dette, er det selvfølgelig svært vanskelig. Jeg vil allikevel presisere at antallet på 27 reduserte stillinger ikke er et absolutt tall, og foreningen(e) og Rønningen ledelsen må gjøre sitt til at dette tallet blir så lavt som mulig. NOPEF har etterhvert fått "god erfaring" i omstillingsarbeid, så vi vil selvfølgelig bidra til å finne best mulige løsninger for den enkelte dette eventuelt måtte berøre. Det positive som kan sies er at Rønningen vil være et av 3 forsknings- og utviklingssentre i fremtiden - og det er en svært viktig strategisk beslutning for oss. Det er mye arbeid som gjenstår før alt er på plass, så nå er det viktig at vi tar fatt i dette på en konstruktiv måte.

På NOPEF Aktuelt denne uken finner dere en bred dekning av en "LO-delegasjon" fra Grenland Med Knut Liljeberg, LO-Grenland i spissen, 2 tillitsvalgte fra Hydro, Lill-Heidi Bakkerud, Statoil og undertegnede sitt møte med Sylvia Brustad og andre medlemmer av Arbeiderpartiets fraksjonskomitee i Miljø- og Energikomiteen. Jeg anbefaler dere å gå inn på nettet og lese dette. Dette er enda et innspill i kampen om Gass til Grenland - og det kommer flere.

En viktig dato å merke av i kalenderen er 5. MARS - da avholdes årsmøtet. Vi kommer tilbake til dette.

Hans er tilbake på kontoret onsdag 29.1.

Ønsker alle en god helg!

Hilsen Olaug


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com