Hei alle sammen og Godt Nyttår!

Hans har tatt ferie fram til den 29 og har reist langt bort fra høye strømpriser og annet.....!! Vi andre har kommet oss i gang igjen etter en lang og god juleferie og har begynt å tenke år 2003.

Vi avsluttet 2002 med stor fokus på resultatet av MATT prosjektet (restrukturering av Borealis sitt teknologiske miljø). Den 18. desember ble de formelle beslutningene fattet av Styret og vil bli offentliggjort i neste uke. Den 20.1. skal det avholdes ekstraordinære styremøter for styrene i Finland og Norge (de eneste landene som stiller formelle krav til dette) + ekstraordinært møte i CCC, og ordinært BU møte. Den 21. blir foreningene orientert og allmøte for teknisk senter avholdes. Nærmere tidsplan kommer man tilbake på. Spenningen i teknisk senter er til å ta og føle på og det skal bli godt å få klarhet og visshet i situasjonen totalt sett og etterhvert på individ nivå. Det vil bli kjørt prosesser i de neste 6 månedene (i Borealis) for å gjennomføre endringene, og vi må regne med å stå overfor mange og tildels nye utfordringer som skal løses. Foreningnen vil selvfølgelig involvere seg og bidra etter beste evne.

Arbeidet med revitalisering av Borelis sine verdier er også ferdig og skal lanseres i januar. Det er viktig for et selskap å ha verdier som vi alle etterlever. Det har vært gjort et grundig og godt forarbeide med involvering av folk i mange land, så nå gjenstår kanskje den vanskeligst delen, å få implementert dette på en god måte. Jeg ser utfordringen i omstillingsperioder, samtidig som det nettopp i vanskelige tider er viktig å ha verdier.

Sikkerhet var i fokus i 2002 og man slapper ikke av på grunn av de gode resultatene som ble oppnådd. TRI målet i 2003 er 3. Det er klart at man kan diskutere om det er riktig å fokusere så mye på disse måletallene, men skal man nå det målet så tvinges også organisasjonen til å ha fokus og sette søkelyset på uheldige/dårlige forhold og gjøre noe med det. Sikkerhet er alles ansvar, ingen av oss ønsker å skade oss eller andre, så si i fra når det er noe. Det er en av måtene å få til endringer/forbedringer på.

Jeg vedlegger linken til forbundsnyhetene med ønske om en fortsatt god og sikker uke. Det er 2 dager igjen på avstemming på beste fagforeningstidsskrigt. Stem på NOPEF Aktuelt.! Pass dere på glatta!

Hilsen Olaug


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com