I dag var eit av høgdepunkta i klubben før jul: Trekning av juleskinkene. For å vere på den sikre sida vart trekninga foretatt av portvakta. Dei heldige vinnarane vart: Kirsten Sitje, Leif Sagafos, Jan Bjørkemo, Aleksander Kjørholt og Nina Aarvik.

Eg vil også nytte høvet til å ynskje alle medlemmane GOD JUL! Ei særleg helsing går til dei som skal jobbe i jula.

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com