Hans er i Roma på en konferanse, så da benytter jeg anledningen til å skrive noen linjer. Selv var jeg i Århus fra mandag til onsdag på den første European Work Council conference arrangert innen EU-landene. Det var veldig interessant å høre litt om hva som rører seg utenfor "huset" også. Tittelen på konferansen var; "Towards more influence" (Henimot mere innflytelse) - så denne tittelen kunne like gjerne ha passet innom "huset". Det viser seg at alle sliter med de samme problemstillingene, dog allikevel i ulik grad. Det er selvfølgelig vanskeligere i noen land enn i andre, og i en del selskaper mer enn i andre. I h.h.t. EU-direktivet skal alle Europa-konsern ha etablert et forum som vårt CCC (Corporate Co-operation Council) med minst 1 møte i året. En del konsern har derfor valgt å legge seg på dette nivået, som er langt dårligere enn vår avtale på 4 møter i året + 1 konferanse. Så selv om vi ønsker oss en del forbedringer innen f.eks. merinnflytelse, så har vi et grunnlag langt bedre enn de fleste. CCC har greid å etablere et godt arbeidsklima med den nye konsernledelsen, så utfordringene blir bl.a. å bli bedre på merinnflytelse i det kommende året.

Lokalt har vi hatt forhandlinger med bedriften på enkeltpersoner etter lønnsoppgjøret - resultater av dette blir meddelt den enkelte etterhvert.

Jeg legger inn linken til nyheter fra forbundet og ønsker med dette alle en riktig god og sikker helg. Adventstiden starter på søndag - så husk på de levende lysende, ikke gå fra uten å slukke dem.

Hilsen Olaug


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com