Portvakta

Mandag hadde vi styrem�te. Vi diskuterte der mellom anna Portvakta. Leiinga har i praksis vedtteke at Portvakta berre skal vere bemanna p� dagtid 08 - 16. Ut over dette skal Beredakapen A/S styre porten fr� Rafnes. Vi har sagt klart i fr� at dette er vi ikkje med p� og NOPEF er ikkje med i gruppene som utredar dette.

Kantina

Leiinga vil ogs� skille ut kantina. Vi har gitt klar beskjed om at det er vi ikkje med p�. No lovar leiinga at dei vil s�rge for at dei som jobbar i kantina i dag f�r gode l�ysingar, men utskilling er no utskilling. NOPEF sa klart i fr� p� BU-m�tet p� tirsdag at leiinga m� velge kantina sitt forslag til korleis dei vil drive framover.

Endring av forsikringar?

Det vert sett p� om det er mogleg � endre forsikringane. Liinga sitt motiv er � spare pengar, men det vert ogs� sett p� om det er mogleg � endre p� vilk�ra slik at fleire nyter godt av dei. Eit eksempel er at vi har ektesellepensjon, men sambuarar ikkje f�r noko. Her blir det sett p� alternative l�ysingar.

Uttalelse om Gassmeldinga.

NOPEF arbeider saman med NIF og NITO om � f� til ein felles uttalelse om Gassmeldinga. Dette kjem vi tilbake til.

No kan eg vel i alle fall ynskje God Helg med godt samvet.

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com