Det var i dag medlemsmøte der vi gjekk gjennom situasjonen slik vi oppfattar han:

NOPEF har i de siste dagene registrert en del forvirring rundt streiken i YS. Vi leser at man lokalt streiker på den lokale særavtalen, men denne har man forhandlingsrett og ikke streikerett på. Streikerett har man kun på Bransjeavtalen (den sentrale avtalen).

NOPEF i Borealis tror at YS i Borealis tok et tidlig brudd lokalt for å være sikker på å ha en uenighet i Borealis når sentrale forhandlinger startet.

NOPEF i Borealis tror at YS uansett ikke var interessert i noen enighet med bedriften lokalt i år.

NOPEF i Borealis tror at YS sentralt bruker uenigheten i Bamble som pressmiddel for å få en avtale i offshoreområdet.

NOPEF i Borealis mener sammen med NIF og NITO at årets lokale lønnsoppgjør er akseptabelt sett i lys av bedriftens økonomiske og konkurransemessige forhold sammen med en vurdering av nødvendige framtidsinvesteringer.

NOPEF i Borealis beklager sterkt hvis alt arbeid og engasjement som vi har nedlagt i Gass til Grenland, for å få nye investeringer i fabrikkanlegg i Bamble blir offer i denne konflikten, som egentlig handler om en sentral uenighet.

NOPEF i Borealis er sterkt bekymret for tap av allerede eksisterende markedsandeler og nye satsningsområder i produktspekteret vårt.

NOPEFs medlemmer er interessert i en avslutning av streiken så fort som mulig. Denne streiken rammer våre permitterte medlemmer svært hardt økonomisk.

Støtte til permitterte.

På medlemsmøtet i dag vart det opplyst at satsen vi vedtok til permitterte på 700 kr. pr. karensdag er så høg at beløpet vert skattepliktig. Det vart difor semje om å redusere beløpet til høgst mogleg under skattepliktig sats, truleg 666 kr. pr. dag.

Sosial samling.

Det er viktig at dei permitterte ikkje vert gåande heime åleine. Dei som har idear til sosiale aktivitetar tek kontakt med Vidar Bersvendsen.

Jubileumsfesten.

Vel møtt på jubileumsfesten laurdag kl. 1800!!

Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com