Vi har i dag vore i forhandlingar med bedrifta om kva oppgåver tryggleiksbemanninga i fabrikkane skal gjere og kor mange som trengs dersom det skal utførast vedlikehaldsarbeid. Det vart semje om at bemanninga vert styrka med 1 operatør på dagtid i kvar fabrikk slik at det vil vere manskap nok til at det planlagte vedlikehaldsarbeidet kan gjennomførast. I tillegg har vi på denne måten fått 3 permiterte tilbake i jobb.

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com