...så kom natta, og meglingsforsøket for PRIFO/NOFU gikk ut onsdag kveld,og streiken er et faktum.

For å ha et fortsatt godt arbeidsklima oppfordres medlemmene til å følge avtalte spilleregler.

Leder vil informere videre utover dagen etter hvert som ting avklares.

sekr.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com