I g�r var det som kjent �rsm�te i klubben. Eit oppm�te p� 105 stykker er veldig bra, det er lenge sidan det har vore s� mange p� eit av v�re �rsm�ter, om det nokon gong har vore det. Det var ogs� eit spanande �rsm�te, men det vart raskt og greitt avvikla med forbundsleiar Leif Sande som dirigent.

Etter �rsm�tet sende vi ut lista over det nye styret. Som vedlegg ligg no resultatet av valet til alle verv, s� kan dei som er interessert lese det, og dei som synes det vert for mykje E-post kan sleppe.

Det nye styret vil takke Jan Arne for innsatsen som klubbleiar.

Eg reknar med at vi no samlar klubben og konsentrerer oss om arbeidet framover.

Ha ei god og sikker helg, eg tenker spesielt p� dykk som m� arbeide i helga.

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com