Kollegaer!

Ettersom det for tiden foregår en uheldig diskusjon på MAIL, velger jeg som leder å gå ut med følgende opplysninger.

Styret i klubben ble komfrontert med at jeg har fått svekket tillit hos Bedriften av private grunner. Dette har satt klubben i en vanskelig situasjon, noe jeg sterkt beklager. Ryktene om at arbeidsutvalget har falt meg i ryggen, medfører ikke riktighet. Jeg har hele tiden hatt en åpen dialog med både arbeidsutvalget og styre.

Det har også vært en diskusjon rundt nestleder med bakgrunn i "ukeaktuelt 50". Det var uheldig at nestleder " flagget ut" en ny lederkandidat på mailen, noe hun også selv beklaget i senere mail. Olaug har etter min mening gjort en god jobb som nestleder.

For ordensskyld - alle innspill på kandidater til verv som skal velges på årsmøte SKAL sendes til VALGKOMITEN som VANLIG.

Jeg vil også gi innspill til valgkomiten, om jeg er kandidat eller ikke kandidat.

Vi har tøffe tider foran oss de 2 neste årene, så la oss bruke kreftene sammen for å sikre arbeidsplassene for fremtiden her på Rønningen. Jeg ønsker ikke og bruke tid og krefter på utspill som YS leder kom med mot meg og Nopef. Dette utspillet bare forteller hvor lite de er med i diskusjonene med bedriften, om de sakene som er viktige for de som er ansatt på Rønningen. Jeg ønsker at alle våre medlemer er med å bruker kreftene på de tingene som er viktige for fremtiden. " Faste og trygge arbeidsplasser".

Ha en fin helg og: GODT NYTT ÅR

Hilsen Jan Arne


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com