Innspurten til jul har blitt mer hektisk enn vanlig, et tegn på stort engasjement blant medlemmene - og det er veldig bra! Vi forfekter åpenhet og demokratiske spilleregler i Borealis, og da bør vi også gjøre det i "vår lille" verden. I min åpenhet, som var ment å være en avklarende informasjon fra nestleder til medlemmene om at jeg (Olaug) ikke stiller til ledervalg fordi jeg mener en annen kandidat kan virke mer samlende, er det mulig jeg har provosert og irritert noen, og det er beklagelig. Jeg håper nå at vi kan legge dette bak oss, samle krefter i løpet av julen, og samle alle gode krefter til et godt samarbeid og samhold i det vanskelige året vi har foran oss.

På vegne av styret vil Jan Arne og Olaug få ønske alle medlemmene en riktig God Jul!


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com