Kollegaer:

Jeg var på årskonferansen i Olje og Gassutvalget i LO industri i Stavanger 27-28/11. Det var en svært positiv konferanse med veldig stor fokus på Gass til Grenland, og høy fokus på HMS både i Nordsjøen og på land. Dette er veldig bra sett fra vår side, og industrien i Grenland.

Jeg beklager sterkt den fremstillingen TA hadde om Beredskapen i sist uke. Alt som sto i TA visste journalisten fra før. Jeg sa at det var riktig at bedriften hadde diskutert dette, men at det kun var fremsatt som en tanke og dette skulle diskuteres videre med tillittsvalgte og Beredskapen i begge bedrifter.

Den måten journalisten vinklet dette på, kan gi inntrykk av at dette er et forslag fra min side, dette beklager jeg sterkt. Man har dessverre ikke kontroll på hvordan journalister fremlegger sine intervju.

Når det gjelder utspillet til YS- lederen Magne Omland i denne saken, synes jeg det er å falle dypt for å verve medlemmer. Dette forteller mere om Omland enn det gjør om saken.

Ha en fin helg.

Jan Arne


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com