Selv om vi er godt i gang med ei ny uke, sender jeg ut forrige ukes nyheter.

Som et resultat av det pågående strategiarbeidet ble beredskapen orientert om en forventet omorganisering/sammenslåing med Hydro sin beredskapstyrke til et nytt selskap. Denne tanken er i startfasen og mye arbeid gjenstår før vi kan si noe om en eventuell ny organisasjon.

Toppforsikring;

I årsmøtet 2001 ble det vedtatt at klubben og medlemmene skulle dele på forsikringssummen fra forsikringsåret 2002. Forsikringsåret starter i april 2002 og medlemmene må fra da av betale ca. kr.90,- i året for å beholde toppforsikringen. (Total forsikringssum er ca. kr. 180,-). HVIS DU ØNSKER Å AVSLUTTE ORDNINGEN, MÅ DU SI I FRA TIL JORUNN KROGSTAD FØR 1.1.2002

Fortsatt god og sikker uke!

Vær obs på glatta!

Olaug


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com