Ukerapporten ble dessverre ikke sendt ut på fredagen 26.10. p.g.a. eksterne aktiviteter. Fredag 2.11. er foreningens styre på samarbeidskonferanse om den nye strategi planen. I denne runda har vi ikke noen spesielle lokale nyheter på hjertet.

Ha en god uke!

Olaug


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com