I løpet av uka har det vært møte mellom bedriften og fagforeningene om evaluering av det nye lønnssystemet. Det ble reist en del spørsmål/problemstillinger til ledelsen som det skal jobbes med fremover.

Vi vil allikevel presisere at hvis enkeltmedlemmer har spørmål/problem/er misfornøyd med oppgjøret de fikk 15.10., må dette tas opp med lokal tillitsvalgt som bør ta dette videre til Jan Arne/ Olaug. Dette vil evt. bli behandlet som personsaker.

Før 15.10. skal alle ha blitt meddelt ny årslønn og hvilket lønnsområde i det nye lønnssystemet de tilhører. Nå vet vi at folk ikke har fått vite hvilket lønnsområde de tilhører, så dette kommer etterhvert. I personalhåndboken finner man den nye Årslønntabellen pr. 1.7.2001 med en konverteringstabell fra det gamle systemet til det nye.

En god og sikker helg ønskes alle medlemmer.

Olaug


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com