Det går mot slutten av høstferien, og jeg håper alle som har tatt seg fri har fått noen fine velfortjente høstdager og ladet opp til høstmørket setter inn.

I høstmånedene er det alltid stor aktivitet både lokalt og i konsernet forøvrig. "Matching In" har vært og er en fortsatt pågående prosess. De fleste skal være ferdig nå, og i forkant av oktoberlønnen vil alle få en orientering fra linjeleder om hva og hvor mye en har fått på gruppe/individuell lønn. Ved eventuelle problemstillinger bør den enkelte ta opp dette med lokal tillitsvalgt.

Strategi planen; Dette er noe alle bør ha hørt om nå, hvis ikke, skal de gjennomgå dette med leder med det første. Ta evt. kontakt med linjeleder og forhør dere om dette. RL og alle foreningene skal ha et samarbeidsmøte/konferanse om dette i løpet av November.

Til uka er det CCC-møte hvor undertegnede skal delta. Kommer tilbake med nytt derfra i neste uke.

Ønsker alle en god helg.

Hilsen Olaug


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com