Kjære Kollegaer.

Nå er valget over å alle kjenner resultatet, men vi er usikker på hvordan den nye regjeringen vil bli seende ut, "vi får se".

"Matching in" prosessen er nå ferdig, klubben ønsker å få tilbakemelding fra dere på hvordan prosessen har vært, og hva dere mener om den. Det er viktig for oss i klubben å få tilbakemelding fra dere nå som vi skal sette oss sammen med Bedriften å evaluere "Matching in" og det nye lønnssystemet. Så vi er avhengig av tilbakemeldinger fra dere, for å få et bredest grunlag for vår argumentasjon.

Jan Arne


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com