Det har vært holdt møte på Hydro Porsgrunn med finansministeren, der var også NOPEF representert v/ Leif Karlsen. Hovedtema var Gass til Grenland. Roy Vardheim og Direktøren på Hydro Porsgrunn,Hasaas holdt et meget bra foredrag der de fikk frem behovet for gass, som viste hvor økonomisk riktig dette er. I dag er behov for 740 Millioner standard kubikkmeter metan (tørr-gass). Hvis det skal tilrettelegges for Østlandsregionen er det et potensiale på 3 milliarder kubikkmeter Metan og 1,6 millioner tonn Etan. Finansministeren fant planene meget interessante.

Vi snakker om to separate gassrør med etan og metan som kobles på den planlagte rørledningen til Polen.

P.S. Grenland er det eneste stedet i Norge som det er økonomisk mulig å legge gassrør uten å ta i bruk gasskraftverk. Det vil også bidra til å minske Karbondioksid utslipp( se Nordsem sitt kull forbruk f.eks.)

Det er meget bra å se at etter mange års engasjement i fra Nopef sin side begynner vi å se resultater.

Skal hilse fra Jan Arne han var innom på besøk i dag, han er nå på bena og har kommet hjem.

Hilsen Leif


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com