Avstemming skiftplan

Som vel dei fleste har fått med seg er det no avstemming over kva 6-skiftplan vi skal gå. Det er viktig at alle stemmer slik at avstemmingsresultatet vert representativt. Det ville vere dumt om 10 stykker velger ein skiftpllan som det store fleirtalet ikkje vil ha.

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com