Endring av øvre grense for kontigent

I henhold til NOPEF's vedtekter har vi en øvre grense som reguleres i takt med endringen i konsumprisindeksen de foregående 12 månder.

Ut fra dette vil den øvre grense for kontigent fra og med januar 2001 vil øke til kr 357,- pr. måned.

Øvre grense for utenlandske medlemmer ( bosatt utenfor Norden ) økes til kr. 310,- pr. måned.

NB! Grunnforsikring livforsikringen koster kr. 120,- pr. år og trekkes av junilønnen. Her er det ingen endring foreløpig.

Kontigentensatsen er fremdeles 1,5% av brutto lønn. Lærlinger har et trekk på 0,75%.

Jan Arne


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com