Overgang til 6-skift

På AU-møte 18.12.00 sa leiinga at dei hadde som målsetning å gå over til 6-skift i midten av februar, men dei vedgjekk at det kunne vere urealistisk, og at kanskje 01.03.01 var meir realistisk. Frå NOPEF si side har vi no sagt ei stund at bedrifta må kome med ein fast dato for endring av skiftplan. Det er klart at det er litt kjekt å vete når ein skal jobbe. Særleg for dei med barn og barnepass er det håplaust å ikkje vete skiftplanen. NOPEF vil derfor halde fram med å presse på for å få ein dato raskt.

Helsing Hans


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com