Nå er det mye som skjer om dagen. Det jobbes meget aktivt fra bedriften med overgang fra 7 skift til 6 skift med dagtidspool. AMU satte ned skiftplanutvalg, for å utrede flere 6-skiftplaner. Skiftplanutvalget la frem 3 stk 6 skiftplaner for AMU den 15/11 00.

De utarbeidde 6 skift planene som inneholder 5 ukers ferie hvor medarbeidere fra en dagtidspool benyttes til fleksible løsninger for individuelle ønsker om 3 ukers sammenhengende ferie. Uketimetall og ordningen med langskift i helgene beholdes uendret.

Dette var forslagene fra Skiftplanutvalget til AMU, og kommentarene var:

Beslutning i AMU:

Dersom det besluttes og endre fra 7-skift til 6-skift, sendes alternativ 1 og alternativ 2 av skiftplanforslagene til avstemming.

Med denne beslutningen i AMU, har denne saken nå vært i BU for høring med eventuelle kommentarer før beslutningen taes i RL.

Kommentarene fra BU:

De tariffmessig forhold ved å overgang fra 7-skift til 6-skift med dagtidspool må forhandles på plass, før beslutningen taes i RL.

Klubben skal igang med dette arbeide så raskt som mulig, så her er det viktig med tilbakemelding via de hovedtillitsvalgt i LBO å KK-lab.

Videre skal klubben starte forhandlinger på nytt lønnssystem 13,14,15/12, men føre det skal vi ha møte med NOPEF sentralt å andre NOPEF klubber den 11/12 00 her på Rønningen om dette med individuell avlønning.

Så det blir hektiske tider frem mot jul.

Ha en god helg. Jan Arne.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com