Hei alle sammen

Litt informasjon fra klubben. Det er mye som skjer nå om dagen, både her på Rønningen å i København.

Det skjer mye nå i forbindelse med "gass til grenland" i dette arbeide er det nye milepeler som nåes omtrent hver uke(nesten hver dag). Det har hvert mye skriving om aetat's manskapspool her i grenland, det var infomøte i LO telemark's regi, og der var Geir Olsen og Runar Fjeld og Tove M Johansen tilstede, mer info senere etter klubben har hatt styremøte så styre blir iformert hvordan denne mannskap'spoolen i aetat er tenkt brukt.

Vidre har jeg hvert på mitt første møte i "smile prosjektet" i Beringen dette var et 2 dagers møte, og der drøftes mange løsninger på hvordan loggestikken i Borealis skal organiseres å hanteres i fremtiden, det er et nytt 2 dagers møte 28-29/11 i Amsterdam.

Mere informasjon senere om denne saken.

Det er CCC-møte i Køberhavn den 20-22/11, og dette er mitt første møte som CCC-representant, mer info senere.

Vi hadde besøk fra Sør Afrika fredag 10/11, hvor de ville høre hvordan vi løste våre roller i forhandlinger,å i sammarbeid ellers i Borealis Rønningen, hvordan Arbeidsmiljøloven fungerte, og om den blir fulgt. Vidre ville de vite om etter å vidreutdanning's reformen for voksne arbeidstagere fungerer, og hvordan vi opplever den satt i system her.

Dette var en meget oppegående gruppe som var på besøk her, både fra fagforening å arbeidsgiver hold.

Mere info senere, dere må gjerne kontakte klubb-kontoret hvis det er info dere savner.

Hilsen Jan Arne


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com