Informasjon om ekstraordin�rt AMU-m�te 25/10

Det er avdekket brudd p� AM loven ved en internkontroll igangsatt av RL . Det er mange brudd p� AM loven, og noen meget alvorlige brudd.

Det er kommet forslag p� tiltak fra RL, hvor et av tiltakene er � orjentere arbeidstilsynet, og dette skjer tirsdag 31/10 her p� R�nningen som jeg h�per vi fra foreningen f�r v�re tilstede med v�re klare meninger.

Hvis ikke vil vi be om eget m�te med arbeidstilsynet, for � kommet med v�re meninger � v�rt syn p� denne saken.

Mere info om denne saken senere.

Bes�k fra S�r-Afrika

Klubben er kontaktet fra FAFO i Norge, om vi kan ta imot 6 personer fra S�r Afrika og en fra FAFO Norge p� bedriftsbes�k p� R�nningen 10/11 sammen med bedriften, bes�ket g�r ut p� hvordan sammarbeidet mellom arbeidsgiver � fagforening fungerer,og hvordan sammarbeidet foreg�r.

Det er ogs� �nske fra delegasjonen hvordan vi hanterer, og sammarbeider med omstillingssp�rsm�l.

De 6 pesonene som kommer er 3 fra fagforeningen i S�r Afrika 1 fra arbeidsgiver 2 fra forskning.

Det er mye som skjer � vi vil orjentere s� fort det lar seg gj�re, n� er ikke jeg den reseren p� pc som v�r tidligere leder var, s� dere f�r ha litt tolmodighet med meg s� h�per jeg vi blir bedre etter hvert.

Ha en fin helg. Jan Arne


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com