Beredskap og sikkerhet

Fredag sist uke var det felles møte med forbundet, klubben på Rafnes og oss hvor vi satte beredskap og sikkerhet på dagsorden. Fra forbundet deltok Ketil Karlsen og Øyvind Gregersen, mens fra oss var det Roy Engen, Jan Arne Johnsen, Jan B. Kristoffersen og jeg som deltok. Hensikten med møtet var å få forbundet på banen i forhold til å kunne vurdere beredskap og sikkerhetsnivået på anleggene totalt sett. Som vi vet, er det nå levert inn en rapport som konkluderer med en sammenslåing av de to beredskapsavdelingene ved Hydro Rafnes og hos oss. Innstillingen er ikke enstemmig. Klubbene vil derfor at Forbundet engasjerer seg i saken. Forbundet er positive, og det skal jobbes videre med saken i nært samarbeid med klubbene.

Lønnssystem

Under årets oppgjør ble det konstantert at det ikke lot seg gjøre å få til et nytt lønnssystem, og vi blei enige om å oppta diskusjonen på høsten. Det er nå gjort, og vi står langt fra hverandre. Vi har krevd en sikkerhet for de tarifferte løpa, det har vi fått. Bedriften ønsker ett oppgjør i året, og at det forhandles om en ramme, hvor bedriften har styring på 50% av potten. Det siste kan vi ikke akseptere, og vi har gitt klar melding tilbake. Dersom bedriften fastholder dette som en forutsetning, blir lønnssytemet lagt i "fryseboksen". Vi kan godt benytte det gamle systemet selv om vi tar i bruk rollebeskrivelsene, det viser jo LBO-organisasjonen klart. Utfordringen for oss blir bla. å justere inn de i VH-miljøet som har blir "prøveinnplassert" og få en rettferdig vurdering i de avdelingene hvor roller etterhvert blir innført.

Seminar for nye driftskonsepter

Arbeidsforskningsinstituttet hadde i går og i dag lagt sitt seminar til Borealis for bla. å få innblikk i situasjonen i Borealis midt oppe i omstillingsprosessen. I går var de på besøk her. Tom Askvold, PP og jeg hadde hvert vårt innlegg, hvor vi forsøkte å trekke opp både positive og negative siden ved den nye driftsorganisasjonen. Særlig var det interesse for hvordan 7-skift fungerer. "Hvorfor er det vanskelig å utnytte ressursene, hvordan følges dagtidsuken opp, hva vil dere gjøre fremover o.l." Slike spørsmål var det mange av. Deltakere på seminaret var ledere og tillitsvalgte i prosessindustri og oljevirksomheten i Norge.

Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com