Oljemessa

Denne uka har "oljebyen" Stavanger vært vertskap for ONS (Offshore Northern Seas) , oljemessa på godt norsk. Telemark Gassforum, som er en sammenslutning av næringslivet, kommunene i Grenland, NHO og LO, har satset på å vise hvorfor det er riktig å satse på Grenland når gassressursene fra sokkelen skal utnyttes. For å fokusere på dette hadde Telemark Gassforum en stand på utstillingen, samt et lunsjseminar hvor hensikten var å få fram hvorfor Grenland bør få en gassrørledning. Jan Erik Gyllensten inviterte til seminaret hvor flere sentrale personer fra ulike interessenter; Statoil, Hydro, Borealis, LO, NHO, politikere og næringslivsledere fra lokale bedrifter deltok.

Øyvind Hasaas fra Hydro hadde en presentasjon om Grenland fortrinn, både med hensyn på hvilken kompetanse vi har og det faktum at Grenland er Norges eneste senter for prosessindustri. Vi har de beste forutsetninger for å kunne videreforedele gass til beste for alle parter. Det var viktig å få fram at vi ikke står med lua i handa, men er klare til å visa at vi kan konkurrere på like vilkår med hvem det måtte være.

Fredrik Hauge fra Bellona var enig i at Grenland nok var det området i Norge som hadde de beste forutsetningene for å lykkes i å møte miljøutfordringene som kommer. Han var interessert i en dialog med industrien og tillitsvalgte dersom det skulle bli aktuelt å benytte mer naturgass i Grenland via en rørledning. I sitt foredrag var han også opptatt av at Grenland måtte se framover og forberede seg på å benytte hydrogen i framtida. Hauge var helt klar på å benytte gass som råstoff til petrokjemien, men mer skeptisk til å bruke gass som energikilde, naturlig nok.

Hensikten med satsinga på oljemesa er å få fokus på at det er lurt å legge en gassrørledning inn til Grenland. Det er større muligheter for det nå enn på lenge hvis man ser det sammen med planene om å føre en ledning til Sverige og Polen. Denne satsinga vil videreføres utover høsten, og det planlegges en konferanse her i Grenland nærmere jul. Hydro og Borealis har sammen satt inn betydelige ressurser på å vise at prosjektene ma snakker om er lønnsomme. Klubben ser at arbeidet vi har drevet i en årrekke nå begynner å kaste av seg! Det gjenstår ennå mye arbeid, men nå er et viktig hinder fjerna, Hydro, Statoil og Borealis snakker sammen!

God helg, hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com