Bonus

Det ble i forrige uke avholt et møte i Lyngby om bonussystemer hvor noen fra CCC deltok. Møtet hadde som mål å avklare hvilke planer Borealis har vedrørende bonus og få en felles forståelse i CCC. Hensikten var også diskutere prosessen videre .

Det er kjent at på flere siter har man bonus i en eller annen for allerede. Det er også slik at det er innført bonus i noen divisjoner. Det er og har vært mye uklarheter rundt dette spørsmålet som har ført til frustrasjoener, ikke minst her på Rønningen.

Spørsmål som ble drøfta på møtet:

Møtet konkluderte med at det må etableres kontakt lokalt før det blir aktuelt å gå videre med saken. Det er store forskjeller fra land til land. Det er ikke beslutta å gjennomføre ordningen for alle Borealis ansatte ennå. Prosessen videre vil vise om det kan være aktuelt. CCC vil bidra til at det blir satt fokus på dette i tiden framover.

CCC-Konferansen 2000

CCC-konferansen skal i år avholdes her på Rønningen 21. og 22. September. Tema i år er: "Winning through our people". Gjennomgangstema vil være lagbygging og hvordan utvikle dette slik at bl.a. HMS-K får den nødvendige fokus. Planleggingen av konferansen er i full gang. Programmet er nå endelig utforma. Deltakerene på konferansen er ansatte og ledelse fra sitene i Borealsi, samt ledelsen fra Lyngby og representanter fra noen små salgskontorer og/eller siter.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com