MEDLEMSM�TE

Det ble avholdt medlemsm�te i Plenumsalen 16.8. kl 11.00 - 12.00. 29 medlemmer var tilstede. Tema var resultatet av �rets oppgj�r. Lederen gjennomgikk kravene, framdriften under forhandlingene og resultatet som til slutt fremkom.

Sett i forhold til de kravene vi innleverte er �rets oppgj�r godt innenfor den rammen medlemmene ga forhandlingsutvalget f�r oppgj�ret.

Leder takket medlemmene for den profesjonelle holdningen som ble vist under den tiden vi ikke hadde noe samarbeid.

Under debatten ble det diskutert om v�r strategi var korrekt i forhold til resultatet som n�rmest lovmessig ender med en krone del og prosentdel. Dette skal dr�ftes videre i klubben.

OVERTID

I oppgj�ret ble det gitt 100% for arbeid etter kl 16.00 p� fredag. De som har jobba slik overtid i Juli-mnd, m� ta kontakt med l�nningskontoret v/�se Normann for � f� etterbetalt overtidsprosenten. Trenger ikke � g� via leder, men antall timer og dato m� oppgis, jfr. tjenesterapporten.

L�N

Bedriften vil straks det er avklart med Kredittkassa sende ut en info om hvordan dette praktisk skal gjennomf�res. Bedriften signaliserer at dette b�r kunne skje rimelig raskt. Det er ikke noe vits i � kontakte Kredittkassa.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com