Tariff-info

Vi har i dag oppnådd enighet med bedriften om årets oppgjør. I tillegg til det allerede fremlagte tilbudet som NIF og Lederne jo hadde godkjent, har vi fått følgende tillegg:

NB: Det blir medlemsmøte onsdag 16.8. kl 11.00 - 12.00. Tema: Tariffoppgjøret

Dette resultatet er med på å jevne ut profilen på oppgjørt, og tilgodeser et viktig prinsipp for dagtidsansatte, nemlig at fredag ettermiddag er å anse som helg.

Det er medlemmenes vilje til å vise solidaritet og NOPEFs kraft som har bidratt til å "mørne" bedriften. Klubbledelsen takker for den oppbakking vi har fått i tiden vi har vært i brudd med bedriften. I denne situasjonen er det igjen tydelig; det er umulig for bedriften å ha en uenighet med NOPEF. NOPEF har via våre medlemmer vist styrke som har ført til at bedriften ønsket sterkt å få til en enighet med oss.

I og med at det nå er enighet, har vi gitt beskjed om at forholdene er normalisert mellom NOPEF og bedriften.

Resultatet av oppgjøret vil bli lagt fram i sin helhet på medlemsmøtet.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com