Tariff-info

Jeg har vært i kontakt med forbundet. Som kjent skal det avholdes et møte mellom NOPEF og PIL fredag 11.8. Det har kommet opp noen spørsmål som går på hvordan vi skal forholde oss til dette. Silk jeg og forbundet ser dette, er det ingen garanti for et endret innhold på oppgjøret selv om partene skal møtes. Klubben kommer derfor ikke til å endre holdning før vi har et resultat vi kan akseptere. Vi forholder oss derfor til bedriften på samme måte som vi har signalisert tidligere. Forbundet anbefaler at vi fastholder vår linje.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com