Tariff-info 1

Det har gjennom siste uke v�rt flere kontakter mellom foreningen og bedriften vedr�rene tariffoppgj�ret. Det er tydelig at bedriften er interessert i � f� til en enighet med oss. Problemet slik vi ser det er at bedriften tilkjennegir at de er l�st p� det tilbudet som er gitt. Vi har kommet med noen forslag til l�sning, seinest i g�r. Forslagene g�r bla. p� � justere eller tone ned profilen ved � enten �ke ramma marginalt eller foreta en omfordeling. Bedriften har bedt om betekningstid ut dagen i dag, men slik jeg n� ser det er muligheten for enighet heller sm�.

At vi ikke har oppn�dd enighet, har f�tt konsekvenser for samarbeidet. NOPEF har trukket seg ut av alle formelle samarbeidsorgan, med unntak av AMU.

Forbundet er informert om situasjonen, og dersom det ikke kommer et utspill i dag, sendes saken over til dem for videre oppf�lging.

Hilsen Hallgeir

Tariff-info 2

Det hjalp ikke med betenkningstid. Bedriften opprettholdt sitt standpunkt, og jeg har derfor nå kl 15.30 underskrevet uenighetsprotokollen. Den vil bli oversendt forbundet for videre behandling.

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com