Forsikring

I disse dager blir det sendt ut info om toppsikringen fra Vår. Dette er et forsikringsbevis, og gir info om vilkår. Ta godt vare på papirene.

Jeg har fått noen flere spørsmål om grunnforsikringen, og her kommer noen tilleggsopplysninger. Håper ingen får bruk for dem!!!!

Hvordag følges dette opp?
Dette blir fulgt opp ved at medlemmet eller pårørende kontakter klubben. Vi melder videre til forbundet, og da tar det kort tid før pengene blir utbetalt. Viktig at medlemmet og familen blir gjort kjent med at har en slik forsikring slik at melding kan bli gitt.

Hvor mye dekker forsikringen?
Utbetalingen er kr 24.000,- fram til og med 50 år, deretter nedtrapping årlig med kr 1000,-. Etter 67 år er det kr 3000,- Gjelder likt for ektefelle/samboer. Ved barns død fram til 21 år er det 15.000,-.

Tariffnytt

I løpet av denne uken vil vi undertegne en uenighetsprotokoll med bedriften, og deretter blir det opp til forbundet å forsøke å løse opp i den fastlåste situasjonen. Bedriftens opplegg hvor de har tilbudt mest til dem som tjener mest, provoserer Nopef sterkt, særlig når vi har vist forhandlingsvilje hele veien!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com