Tariff-info

I dag konstanterte vi at bedriften ikke lenger ønsker å forhandle, og vi er i brudd! Bedriften anså forhandlingene som avslutta i går, 22.6., mens vi i dag invitterte til viidere drøftelser på vårt siste utspill. Dette ble avslått.

Hvorfor? Tilbudet til bedriften ville gitt et generelt tillegg på kr 10.000,- i lønnsgruppe 1 til 5, og 3,7%, dog ikke mindre enn 10.000,- for lønnsgruppene 6-16. Dette er jo isolert sett ikke dårlig, men fordi bedrften i tillegg ønsker å gi de 109 ansatte i lønnsgruppe 12+ et ekstra tillegg på kr 4.000,- pluss endel andre elementer som gir mer til grupper i høye lønnsklasser samtidig som de ikke er til å rikke på våre krav på Særavtalen, blir tilbudet uspiselig!

Det har vært et godt forhandlingsklima under forhandlingene, men med sitt siste tilbud har bedriften vist at de ikke tar hensyn til NOPEFs krav. Vi hadde flere "kreative" forslag til hvordan våre krav kunne innfris, uten å påvirke totalramma. Dette ble rett og slett oversett, og ikke engang gitt tilbakemelding på!

Til uka vil vi signere de nødvendige protokollene, men bedriften har allerede nå formidlet sin holdning, og det betyr at bruddet er et faktum fra dags dato. Alle formelle samarbeidsformer mellom bedrift og NOPEF opphører med øyeblikkelig virkning. Alle søknader om utvidet bruk av overtid eller om innleie skal legges fram for NOPEF-kontoret, og vil i utgangspunktet bli avslått. Medlemmene oppfordres til å forholde seg denne situasjonen.

Jeg vil få rette en takk til forhandlingsutvalget, som har vist en stor evne til å drive forhandlingene framover, og underbygget argumentene våre på en god måte! Synd resultatet er som vist!

God helg og god St.Hans feiring!
Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com